Tarieven

Kostprijs refractieve procedure: laser/lensimplant


Prijs ogen laseren

  • PRK oppervlakkige behandeling zonder flapje €1200/oog
  • Klassieke lasik waarbij flapje gesneden wordt met mesje €1250/oog
  • Femtolasik “state of the art” waarbij flapje gemaakt wordt met de laser €1500/oog
  • Deze bedragen omvatten ook de kost van een eventuele herbehandeling (eerste 6 maanden) indien de oorspronkelijke behandeling niet optimaal was.

Prijs lensimplantatie

  • €2700/oog

Bemerkingen

Prijzen zijn niet altijd zo gemakkelijk te vergelijken.
Belangrijk is het van zich volgende vragen hieromtrent te stellen:

  • Wat is de ervaring van de oogarts die de behandeling zal uitvoeren – hoe lang doet hij reeds deze behandelingen – heeft u referenties?
  • Hoe lang bestaat dit centrum reeds?
  • Hoe groot is dit centrum eigenlijk

Een groot centrum waaraan meerdere oogartsen verbonden zijn heeft een schaalvoordeel.
De apparatuur zal sneller worden vernieuwd, er kan geïnvesteerd worden in de nieuwste ontwikkelingen, een uitgebreide bestaffing van gespecialiseerde techniekers is mogelijk en er worden interne opleidingssessies georganiseerd waarbij de knowhow aan elkaar wordt doorgegeven.

  • Appelen met appelen vergelijken?

Bepaalde geavanceerde technieken hebben een hoger prijskaartje. Actueel wordt de femtolasik, waarbij de flap ook met de laser wordt gemaakt, als de beste lasertechniek beschouwd. Dit heeft uiteraard een ander prijskaartje dan de gewone lasik of de PRK procedure.

  • Medisch toerisme is meestal niet goedkoper als men het totale kostenplaatje bekijkt.

Kost verplaatsing voor de vooronderzoeken en nazorg? Bedenk ook time is money.
Wat is de kwaliteit van de gebruikte apparatuur?
Kan u zeker zijn dat de persoon die de behandeling uitvoert wel over de nodige ervaring en kwalificaties beschikt?
Wat in geval van problemen en noodzaak tot herbehandeling?
Hoe zit het met de medicolegale aspecten voor operatie in een vreemd land?