Laserchirurgie Technieken

Nieuwste laserchirurgie technieken: correctie van golffrontaberraties (wavefront guided lasik)

Het begrip golffrontaberraties stamt uit de astronomie. De telescopische waarnemingen worden gestoord door optische onregelmatigheden in de dampkring. Actueel poogt men de optiek der telescopen zo aan te passen dat de onregelmatigheden van de atmosfeer min of meer gecompenseerd worden (adaptive optics). Om dezelfde reden is het interessant om een telescoop buiten de dampkring te plaatsen (Hubble telescoop).

Dergelijke optische aberraties doen zich ook voor binnen het oog. Tot nog toe werd in de correctie van optische afwijkingen van het oog enkel rekening gehouden met de hoofdcomponent namelijk sphero-cylindrische afwijkingen. Dit zijn regelmatige afwijkingen welke zonder veel problemen kunnen gecorrigeerd worden met optische hulpmiddelen (bril of lenzen). Bij sommige mensen spelen dergelijke golffrontaberraties echter een belangerijke rol. Hinder wordt dan vooral veroorzaakt door verminderde contrastgevoeligheid vooral bij duisternis. Actueel hebben we in het Laser Refractie Centrum te St Martens Latem de modernste apparatuur beschikbaar (aberrometer) om golfaberraties in het optisch systeem van het oog te meten. Zo nodig heeft onze nieuwste laser de mogelijkheid deze kleine onregelmatigheden van het optisch systeem van het oog te corrigeren en aldus de menselijke optiek te optimaliseren. Dit zal zich vertalen in een betere contrastgevoeligheid in duistere omgeving.

image003

Laserchirurgie technieken aan de buitenkant van het hoornvlies

In tegenstelling tot lasik ,waar het bijslijpen door de laser gebeurt in de binnenste lagen van het hoornvlies (het flapje omvat immers het buitenoppervlakte), zijn er een aantal laserchirurgie technieken waarbij de oppervlakkige lagen van het hoornvlies worden gelaserd. Het nadeel van de oppervlakkige laserchirurgie technieken is dat men een uitwendige wonde veroorzaakt aan het hoornvlies waardoor er na de ingreep meer ongemakken en een trager herstel van het zicht zullen optreden. Het voordeel is dat er geen sprake is van (zeldzame) flapcomplicaties welke kunnen optreden bij lasik. Daarbij komt dat bij een dun hoornvlies de oppervlakkige laserchirurgie technieken de voorkeur genieten gezien de stabiliteit van de diepere hoornvlieslagen meer gevrijwaard blijft.

Oppervlakkige laserchirurgie technieken

PKRLasekEpilasek
Photorefraktieve keratectomie is de eerste laserchirurgie techniek welke werd toegepast om refraktieafwijkingen (bril) te corrigeren.Na mechanische verwijdering (via spatel of door een roterend borsteltje) van de buitenste laag van het hoornvlies, het epitheel, zal de laser het oppervlakkig hoornvlies bijslijpen.
Deze laserchirurgie techniek is een variant op PRK waarbij het epitheel evenwel niet verwijderd wordt.Het epitheel wordt losgemaakt door voorbehandeling met een alcoholoplossing en vervolgens opzij gelegd zodat het bijslijpen van het hoornvlies kan gebeuren. Vervolgens wordt de epitheliale flap teruggeplaatst over de wonde. Hierdoor zal er minder pijn optreden en de zal genezing ook iets sneller verlopen dan bij PRK. 
Dit is de jongste variant op de laserchirurgie techniek PRK waarbij een regelmatige epitheliale flap gesneden wordt dmv een ingenieus toestel. Het voordeel is een betere kwaliteit van de epitheliale flap en een zeer glad onderliggend corneavlak. 

Wat nu? Lasik, PRK, Lasek of Epilasik?

Het lijkt voor een leek bijna onbegonnen werk om door het bos de bomen nog te zien als het om een laserbehandeling van de ogen gaat. Het voordeel van te kunnen beschikken over een hele waaier van laserchirurgie technieken is dat de laserbehandelingstechniek kan aangepast worden volgens de aard van refractieafwijking en het type van oog. Dokter Frank Kesteloot zal zijn ervaring gebruiken om in onderling overleg met zijn patiënt een gepaste laserchirurgie techniek te kiezen welke de meeste kansen biedt op een optimaal behandelingsresultaat.