Onderzoek

OCT Scan

Carl Zeiss type Cirrus HD-OCT

 

Dit hoogtechnologisch toestel (Carl Zeiss type Cirrus HD-OCT) maakt  het mogelijk om aan de hand van een dieptescan de verschillende lagen van de retina tot in het kleinste detail te visualiseren en dit op een snelle en patiëntvriendelijke manier.

De techniek is gebaseerd op de reflectie van infrarood licht op het netvlies. In geen tijd groeide dit innoverende toestel uit tot een onmisbaar middel in de diagnostiek en follow-up van netvliesaandoeningen zoals leeftijdsgebonden maculaire degeneratie, maculair oedeem bij diabetes mellitus, macula gaatje, macula pucker en serosa centralis.
De OCT heeft daarenboven de mogelijkheid om de dikte van de retinale zenuwvezellaag te meten alsook de cupping van de papil waardoor dit toestel een belangrijke meerwaarde heeft bij de opvolging van glaucoom en andere oogzenuwziektes. Dankzij dit onderzoek kunnen bovenvermelde oogaandoeningen in een vroeger stadium gediagnosticeerd en zo nodig behandeld worden.

octscan1
octscan2

De OCT scan maakt op specifieke plaatsen van het netvlies (hier doorheen de maculaire regio) nauwkeurige scans waarbij de verschillende lagen van dit netvlies zichtbaar worden. U ziet een loslating van het pigment epitheel met pooling van vocht eronder.

oct3
oct4

De Cirrus OCT scan meet op een uiterst precieze manier de dikte van de zenuwvezellaag rond de oogzenuw. Afname van de dikte van deze zenuwvezellaag vormt meestal een aanwijzing voor glaucoomschade.

In de grafische weergave wordt de dikte van de zeuwvezellaag aanschouwelijk voorgesteld in kleuren: Groene sector = veilige dikte; Gele sector = verdacht; Rood wijst op duidelijke schade. Op deze manier kan glaucoom zeer vroegtijdig worden opgespoord en is het mogelijk om de evolutie van de glaucoomschade in de tijd objectief te evalueren

OCT scan van een maculair gaatje veroorzaakt door tractie van het glasvocht op het netvlies. Een dergelijk probleem kan worden verholpen door vitreo-retinale chirurgie.

oct5

 

 OPD Scan corneatopgrafie

 

  • De oppervlakte van het hoornvlies (structuur welke zal worden gelaserd) wordt nauwkeurig in beeld gebracht en gescreend op onregelmatigheden.
  • Bepaling van de exacte kromming van het hoornvlies

 

Pentacam

 

  •  Onderzoek waardoor een 3D reconstructie mogelijk is van het voorste oogsegment.
  • Diktemeting van het hoornvlies over de totale oppervlakte
  • Best mogelijke screening op mogelijk risico’s op keratoconus. Hetgeen een tegenindicatie vromt voor refractieve laserchirurgie.